Tymczasowa zmiana organizacji ruchu - ul. Olczaka

Informujemy, że z dniem 15.07.2019 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu związana z przebudową ul. Olczaka na całej jej długości tj. od ul. Fabrycznej do ul. Asfaltowej (która również została wyłączona z ruchu na czas remontu na odcinku od ul. Orła Białego do ul. Rzemieślniczej).
Przewiduje się etapowanie robót budowlanych oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu:

- etap I obejmować będzie zamknięcie odcinka drogi od ul. Asfaltowej do ul. Fabrycznej. W ramach tego etapu nie będzie możliwy wjazd na ul. Olczaka również od strony ul. Promiennej.

- etap II obejmuje zamknięcie skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Olczaka

- etap III obejmuje zamknięcie skrzyżowania ul. Olczaka z ul . Asfaltową

Przewidywany termin zakończenia realizacji robót to 27.09.2019 r.