Umowa na rewitalizację terenów rekreacyjnych - podpisana !

Miło nam poinformować, że w dniu 10.07.2019 r. została podpisana umowa na realizację projektu „Z parku do parku – z Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury”, w ramach którego zostanie przebudowany teren rekreacyjny usytuowany pomiędzy Amfiteatrem, a sklepami wielkopowierzchniowymi.

W ramach koncepcji Park podzielono na strefy i grupy elementów funkcjonalnych:

1.            Elementy do prowadzenia edukacji przyrodniczej i kulturowej

Altana wierzbowa dla rodzin, tunel wierzbowy dla dzieci, hotelik dla owadów, budki lęgowe, poidełka dla ptaków, rabata z ziołami zapachowymi i leczniczymi, przystanek szlaku geocachingowego, ćwiczebne trasy GPS dla różnych grup docelowych, tablice informacyjne poświęcone np. obszarom chronionym, roślinom i zwierzętom, historii regionu, osobie Theodora Fontane, szlakowi geocachingowemu

2.            Strefa parkowa

Elementy tej strefy, tj. stare drzewa, powierzchnie trawiaste, nowe nasadzenia drzew i krzewów, łąka kwiatowa dla pszczół stanowić będą bardzo dobrą podstawę do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczej i ochrony przyrody

3.            Strefa sportowa
- Sprawnościowy plac zabaw
- Plac do gry w boule
- Street workout
- Tor rowerowy pumptrack

4.            Strefa zabaw
- Muzyczny plac zabaw
- Place do gier planszowych

5.            Elementy służące do wypoczynku

Strefy odpoczynku, altana do grillowania, punkt wynajmu rowerów i inne tego typu elementy małej architektury parkowej zachęcają dorosłych i rodziny do przebywania na wolnym powietrzu i również mogą posłużyć jako łącznik pomiędzy formami aktywności w czasie wolnym, a przekazywaniem treści z dziedziny edukacji przyrodniczej i kulturowej.

6.            Strefa handlowo-usługowa (funkcjonująca sezonowo)

Strefa ta, poza zaspokojeniem wszelkich, codziennych potrzeb osób odwiedzających, zostanie również wykorzystana do zmotywowania mieszkańców i gości z zewnątrz, np. do wybrania się na wycieczkę po okolicy. Świetnie do tego celu posłużyć mogą np. zaplanowana w projekcie wypożyczalnia rowerów i punkty gastronomiczne lub handlowe, w których będzie można zaopatrzyć się prowiant.

7.            Elementy służące informacji i orientacji w terenie

Za pomocą tablic informacyjnych osoby odwiedzające park będą informowane o możliwościach wycieczek do znajdujących się w okolicy miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i motywowane do tego, aby je odwiedzić. W ten sam sposób zostaną zaprezentowani partnerzy projektu (Gmina Letschin oraz Stowarzyszenie Drei Eichen – Buckow) i ich sieciowe powiązanie przestrzenne z Kostrzynem nad Odrą oraz inne podmioty z dziedziny edukacji przyrodniczej i kulturowej z regionu. Informacje na tablicach zostaną zaopatrzone w kody QR do strony internetowej, zapewniające dostęp do obszerniejszych informacji i ich aktualność.

Teren Parku edukacji przyrodniczej w Kostrzynie nad Odrą będzie jednym z punktów na mapie szlaku geocachingowego prowadzącego wzdłuż Europejskiego Szlaku Rowerowego R1 z Ujścia Warty przez Łęgi Odrzańskie do Szwajcarii Marchijskiej. Innowacyjna, transgraniczna oferta turystyczna, opracowana przez partnerów projektu i łącząca w sieć istniejący potencjał z nowymi elementami przy użyciu nowoczesnych technologii i nowych mediów przyczyni się do zachowania i promocji oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie.

Wartość projektu dotycząca prac realizowanych przez Kostrzyn nad Odrą 922 845,50 EUR. Projekt dofinansowany w wysokości 784 41953 EUR w ramach Programu Współpracy Interreg VA Polska – Brandenburgia 2014 – 2020.

Projekt - tereny rekracyjne