Świadczenia wychowawcze 500+ oraz Dobry Start 300+

Świadczenia wychowawcze „500+” oraz Dobry Start „300+”Od dnia 1 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych, ul. Niepodległości 17 wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w następujących godzinach:

- poniedziałek - od 7:00 do 15:00

- wtorek - od 7:00 do 17:00

- środa, czwartek, piątek - od 7:00 do 15:00

Świadczenia wychowawcze „500+”

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są przyjmowane od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 r. również w formie papierowej.

Do 6 sierpnia wpłynęły 1604 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”, w tym 1392 w formie elektronicznej oraz 212 w formie papierowej. Do dnia 6 sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą wydał 1 339 informacji o przyznaniu świadczeń na podstawie złożonych wniosków.

Kwota świadczeń wypłaconych w miesiącu lipcu 2019 r. tytułem świadczenia wychowawczego „500+” wyniosła 1 355 765 zł, z czego kwota 548 427 zł to kwota świadczeń wypłaconych rodzinom, które otrzymały świadczenie wychowawcze „500+” na pierwsze dziecko. Łącznie w lipcu 2019 r. wypłacono świadczenie wychowawcze „500+” na 2 521 dzieci.

Następna wypłata świadczeń wychowawczych „500+” planowana jest na dzień 20 sierpnia 2019 r.

Świadczenia Dobry Start „300+”

Wnioski o świadczenie Dobry Start „300+” są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 r. również w formie papierowej.

Do 6 sierpnia do Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych wpłynęły 1 092 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start „300+”, w tym 882 internetowe oraz 210 w formie papierowej.

Do dnia 6 sierpnia wydano 424 informacje o przyznaniu świadczeń na podstawie złożonych wniosków.

Pierwsza wypłata tytułem świadczenia Dobry Start „300+” trafiła do kostrzyńskich rodzin już na koniec lipca 2019 r. i wyniosła 36 000 zł. Oznacza to, że świadczenie Dobry Start „300+” wypłacono na 120 kostrzyńskich dzieci.

Następna wypłata świadczeń Dobry Start „300+” planowana jest na dzień 19 sierpnia 2019 r.