Okresowa ocena jakości wody w naszym mieście

Okresowa analiza próbek wodyPrzeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wielkopolskim analiza próbek wody wykazała, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2OI7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.