Co łączy Zbigniewa Herberta z Kostrzynem nad Odrą ?

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 r. we Lwowie, zmarł 28 lipca 1998r. w Warszawie. Poeta, eseista, dramatopisarz. Ikona polskiej literatury, autor tomów wierszy „Struna światła”, „Hermes, pies i gwiazda”, „Studium przedmiotu”, „Napis”, „Pan Cogito”, „Raport z oblężonego Miasta”, „Elegia na odejście”, „Rovigo”, „Epilog burzy”, oraz esejów „Barbarzyńca w ogrodzie”, „Martwa natura z wędzidłem”, „Labirynt nad morzem”, „Król mrówek”. Autor sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych.

W 1951 roku Zbigniew Herbert wraz z przyjaciółmi m.in. z Tadeuszem Chrzanowskim, poetą, tłumaczem, prozaikiem, publicystą, historykiem sztuki,  zwiedzali powojenny Kostrzyn. Pobyt w naszym mieście został upamiętniony w poemacie „Szkic nie napisanego reportażu o Kostrzynie” autorstwa Tadeusza Chrzanowskiego.

Nie jest to poemat gloryfikujący nasze miasto, ukazujący jego piękno. Nie jest to tekst, zachęcający do przyjazdu do Kostrzyna, ale jest to poemat ukazujący rzeczywistość powojennego miasta, przedstawiający Kostrzyn lat 50, dlatego warto się z nim zapoznać, co umożliwia Państwu Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą.

Poemat zostanie udostępniony każdemu mieszkańcowi, który przyłączy się do ogólnopolskiej  akcji (ogłoszonej przez Fundację Zbigniewa Herberta) pt. „Podaruj wiersz”. Zbigniew Herbert pisał wiersze do przyjaciół, do osób, które cenił, co stało się inspiracją dla powyższej akcji. Inicjatywa polega na odręcznym przepisaniu wybranego przez siebie wiersza i ofiarowania  przepisanego wiersza komuś, dla kogo będzie to ważne. Gest ofiarowania, jest gestem kordialności, czasami bywa wsparciem niewypowiedzianych, a napisanych słów.

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą włączyły się do powyższej akcji, promując właśnie poemat Tadeusza Chrzanowskiego pt. „Szkic nie napisanego reportażu o Kostrzynie”, aby jak najwięcej mieszkańców naszego miasta mogło otrzymać ręcznie przepisany poemat. Zachęcamy do przyjścia do Biblioteki, gdzie otrzymają Państwo papeterię z logo fundacji Zbigniewa Herberta oraz na życzenie każdego odbiorcy akcji, ksero poematu  „Szkic nie napisanego reportażu o Kostrzynie”. Zachęcamy do włączenia się w akcję.

Miejska Biblioteka Publiczna dziękuje Panu Józefowi Piątkowskiemu za współpracę .

Miejska Biblioteka Publiczna
w Kostrzynie nad Odrą