Budowa ul. Klonowej i Dębowej

Ruszyła budowa ulic Klonowej i Dębowej. Inwestycję przeprowadzi firma TERBUD z Kostrzyna, zakres prac obejmie m.in. budowę ulic, chodników, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Wartość inwestycji wyniesie ponad milion dwieście tysięcy zł, zakończenie robót zaplanowano na listopad b.r.
O pojawiających sie utrudnieniach będziemy Państwa informować na bieżąco.