Skatepark w Kostrzynie został otwarty !

Piątek 13 - go 2019 r. okazał się dla wielbicieli kółek (wszelakich) łaskawy. W tym dniu, po wielu miesiącach oczekiwań,  na terenach rekreacyjnych przy ul. Sybiraków został otwarty skatepark. Na betonowej powierzchni 787,50 m2 miłośnicy bmx-ów, rolek i deskorolek będą mogli szlifować swoje umiejętności i rozwijać pasje. Pomoże w tym wyposażenie skateparku:

 

URZĄDZENIE

ILOŚĆ

WYMIARY

Quarter pipe + roll-in

1

467x976x180/220

Quarter pipe + Bank ramp

1

416x976x150

Funbox (podest 122)

1

720x366x90

Spin

1

394x366x150

Funbox do skoków

1

820x366x150

Poręcz łamana – profil

1

500x8x30/55

Minirampa

1

935x488x150

Budowa inwestycji, zrealizowana przez firmę TechRamps wyniosła 866 664,00 zł z czego  318 014,00 zł zostało dofinansowane ze środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Korzystajacych z urządzeń prrosimy o rozwagę. Zakładajcie kaski i ochraniacze !

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)