Świadczenia pieniężne dla osób niepełnosprawnych

1 października br. weszła w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. z 2019r., poz. 1622).

W załączeniu publikujemy informacje dotyczące warunków nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania oraz Katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniające.

Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące ww. świadczenia można uzyskać w każdej placówce ZUS oraz na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941#1