Kostrzyn nad Odrą
polska niemiecka
Kostrzyn
Logo firmy ORIENT
statystyki

Stalag III C Drzewice

Hitlerowski obóz jeniecki Stalag III C w Alt Drewitz (obecnie Kostrzyn-Drzewice) funkcjonował w latach 1938-1945. Stanowił jeden z ważniejszych hitlerowskich ośrodków przymusowego pobytu jeńców wojennych w czasie II wojny światowej. Był terenem bezprzykładnego łamania przez Niemcy postanowień konwencji haskich z 1907 i konwencji genewskich z 1929 roku. Przeznaczony dla szeregowców i podoficerów. Więziono w nim jeńców różnych narodowości: Czechów, Polaków, Belgów, Francuzów, Holendrów, Anglików, Jugosłowian, Greków, Rosjan i Włochów i Amerykanów. W czasie funkcjonowania obozu więziono w nim przeszło 70 tys. jeńców. Jeszcze przed wybuchem wojny z Polską umieszczono tu kilka tysięcy jeńców czeskich. W październiku 1939 roku w obozie znalazło się blisko 7 tys. jeńców polskich. We wrześniu 1944 roku uwięziono tu kilkuset powstańców warszawskich. Stalag III C posiadał ponad 30 filii, w których jeńcy wykorzystywani byli do różnego rodzaju prac w gospodarce niemieckiej, m.in.: przemyśle zbrojeniowym, pracach melioracyjnych, majątkach ziemskich, indywidualnych gospodarstwach chłopskich, przy budowie autostrad, kolei itp. Warunki bytowe w Stalagu były antyhumanitarne, łamały wszystkie postanowienia konwencji międzynarodowych w stosunku do jeńców wojennych. W obozie brak było elementarnych warunków socjalno-bytowych. Jeńców przekształcano w robotników przymusowych i zmuszano do niewolniczej pracy. Obóz w Alt Drewitz stanowił nieludzki przykład traktowania jeńców wojennych podczas II wojny światowej. Jeńcy byli głodzeni, szykanowani i bici. Liczne były przypadki znęcania się, szykanowania, samosądów egzekucji publicznych. Warunki panujące w tym obozie opisał Michał Szołochow w opowiadaniu „Los człowieka”, wg którego nakręcono film pod tym samym tytułem. W wyniku hitlerowskiego terroru oraz obozowych warunków zginęło tu ponad 12 tys. osób, przede wszystkim jeńców francuskich i radzieckich. Po roku 1945 w barakach zorganizowano obóz dla jeńców niemieckich. Cmentarz Stalagu III C został uporządkowany w 1962 roku. Pomordowani i zmarli jeńcy spoczywają w sześciu mogiłach masowych o łącznej długości 340 m. Cmentarz zdobi pomnik przedstawiający trzy popiersia jeńców wojennych oraz płyta pamiątkowa z następującym tekstem: "Cmentarz jeńców wojennych w l. 1939-1945. Na terenie STALAGU III C w Drzewicach hitlerowcy wymordowali 7 tysięcy jeńców alianckich. Cześć ich pamięci." W 1966 roku kombatanci francuscy, jeńcy obozu, ufundowali pamiątkową płytę o treści: „W hołdzie wszystkim naszym kolegom zmarłym w niewoli. Pielgrzymka francuskich jeńców wojennych 1962 i 1966.” W 1989 roku Koło Związku Kombatantów w Kostrzynie nad Odrą ufundowało pamiątkowy krzyż metalowy wzniesiony w pd.-zach. skrzydle cmentarza. Stanowi on hołd społeczeństwa Kostrzyna ofiarom Stalagu III C.

Informacje historyczne dotyczące niemieckiego obozu jenieckiego Stalag III C Alt Drewitz oraz eksponaty obozowe znajdują się w Izbie Pamięci w Gimnazjum nr 2, ul. Mikołaja Reja 32. Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, 8:00 – 18:00.

Ryszard Skałba, 2004-12-08 18:12:14

Strona należy do Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą. © Wszelkie prawa zastrzeżone.